www.mamboteam.com
Ogłoszenia
01.04.2015.

 

 

OGŁOSZENIA
etap1_520.jpg

W dniu 31 marca 2015 roku (wtorek) Dyrekcja MZBM w Dąbrowie Górniczej oraz poszczególne Administracje Domów Mieszkalnych czynne będą do godz. 15.00 

Od dnia 1 marca 2015 roku Dyrekcja MZBM w Dąbrowie Górniczej oraz poszczególne Administracje Domów Mieszkalnych czynne są w godzinach:

Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 17:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00 


Informujemy, że w ramach przyjmowania wniosków i skarg, Dyrektor MZBM i jego Zastępca przyjmują w każdy wtorek od 13:00 do 17:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

 

Osoby zgłaszające się winny posiadać przy sobie dokument tożsamości celem jego okazania.

Wynajmujemy pomieszczenia tymczasowe dla osób, którym Sąd Rejonowy orzekając eksmisję nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Wynajęte pomieszczenie tymczasowe powinno:
- posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,
- posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
- posiadać możliwość ogrzewania,
- posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,
- zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
- znajdować się w Dąbrowie Górniczej lub pobliskiej miejscowości.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. zarządzania zasobami Gminy, p. Zbigniew Łukasik, tel. kom. 668 156 253.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2013 roku, ogłoszenia o zamianie mieszkań będą zamieszczane na naszej stronie internetowej odpłatnie. Opłata za pierwszy miesiąc publikacji ogłoszenia wynosi 15,42 zł. oraz 4,44 zł. za przedłużenie publikacji o każdy kolejny miesiąc. Ogłoszenia zamieszczane będą po okazaniu dowodu wpłaty na konto MZBM.
Bliższe informacje uzyskają Państwo w Dziale Księgowości MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 (pokój nr 1), lub pod numerem telefonu 32 260 86 00 i 32 260 86 01.
Wpłaty dotyczące lokali gminnych należy dokonywać na konto:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Tysiąclecia 20

ING Bank Śląski SA Oddział w Sosnowcu, rachunek nr:

PL 70 1050 1360 1000 0090 3017 2689

 

 

MZBM Dąbrowa Górnicza, 2006-2015