Aktualności

Zmiana w funkcjonowaniu targowiska

05.07.2022
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie w funkcjonowaniu targowiska miejskiego przy ul. Tysiąclecia - od dnia 17 lipca br. targ będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 17:00.

Informacja o termomodernizacji

10.06.2022
W lutym 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy MZBM Dąbrowa Górnicza a WFOŚiGW w Katowicach, dotycząca dofinansowania termomodernizacji 6 budynków. Budynki objęte dofinansowaniem znajdują się przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie źródeł ciepła i instalacji c.o. Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2023 roku

(więcej informacji)

Masz kłopoty z opłacaniem czynszu?

06.12.2021
Masz kłopoty z terminowym opłacaniem czynszu. Twoje zaległości rosną?
Możemy Ci pomóc!
Zgłoś się do MZBM (Dział Windykacji) lub zadzwoń (322608609, 322608623, 322608603) Jeśli rozpoczniesz spłatę zadłużenia w układzie ratalnym, możesz: rozłożyć zaległości nawet na 60 rat, po spłacie 3 rat starać się o przywrócenie umowy najmu lokalu, ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Możesz starać się np. o zamianę mieszkania na mieszkanie o mniejszej powierzchni.
PAMIĘTAJ
Jesteś najemcą lokalu Gminnego i nie płacisz czynszu, jesteś narażony na: wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dodatkowe koszty jeśli MZBM wystąpi na drogę sądową, dodatkowe koszty jeśli MZBM wystąpi do Komornika Sądowego o egzekucję, wpisanie do Rejestru Dłużników (nie kupisz telefonu komórkowego, nie uzyskasz pożyczki, itp.), eksmisję z dotychczasowego lokalu do mieszkania o gorszym standardzie w innej dzielnicy.

Informacja dla właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych

18.06.2021
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskiwania informacji o stanie opłat za lokal własnościowy w formie elektronicznej. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek:

pobierz wzór (.pdf)

Ważna zmiana od 1 lipca 2021

02.06.2021
Szanowni Państwo, od 1 lipca zmieni się dla najemców lokali użytkowych sposób rozliczania podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatek będziecie Państwo opłacać do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, natomiast opłatę do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. MZBM jako wynajmujący zapewni Państwu niezbędne pojemniki oraz miejsce do składowania odpadów. W związku z tym Państwa opłata czynszowa zostanie pomniejszona o dotychczas naliczany podatek w aneksie do obowiązującej umowy.
Co należy zrobić?
Proszę Państwa o:
• Niezwłoczne podpisanie aneksu do umowy i przekazanie do siedziby MZBM.
• Złożenie informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 12.
• Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowani Odpadami (MZGO), Al. Piłsudskiego 34.
Termin składania informacji/deklaracji:
• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają jednorazowo informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), w terminie do 14 dni od podpisania aneksu do umowy.
• Osoby prawne składają corocznie deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1), w terminie do 14 dni od podpisania aneksu do umowy, a za kolejne lata w terminie do 31 stycznia danego roku.
• Wszyscy najemcy lokali użytkowych składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30.06.2021r.
Gdzie można pobrać dokumenty?
Informacja/deklaracja dot. podatku od nieruchomości:
• w Urzędzie Miejskim na stanowisko nr 12.
• w Biuletynie Informacji Publicznej w spisie podmiotowym - sposoby załatwiania spraw - finanse:
a) ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych (IN-1)
b) określenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych (DN-1).
Deklaracja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ze strony internetowej MZGO - https://deklaracja.mzgodg.pl
Kontakt w przypadku pytań i wątpliwości:
• w sprawach umów, najmu, stawek czynszu - MZBM Dział Zarządzania Nieruchomościami: p. Agata Gawor, tel. 32 260 86 40, email: a.gawor@mzbm.com.pl
• w sprawach podatku od nieruchomości i deklaracji - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Podatków i Opłat: osoby fizyczne tel. 322956752 lub 322956751; osoby prawne tel. 322956857.
• w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami MZGO: tel. 322644623 wew. 22, 23, 24.

Projekt na dofinansowanie ZWS

30.12.2020
Szanowny Mieszkańcu!
Myślisz o założeniu własnej firmy i szukasz dofinansowania na ten cel?
Wejdź na stronę www.arl.org.pl i zapoznaj się z projektem: "Zagłębiowskie wsparcie na starcie"

więcej informacji

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.12.2020
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
• 29 PLN - przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
• 58 PLN - przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Więcej informacji tutaj (.pdf)

Nieodpłatna pomoc prawna

03.08.2020
...i poradnictwo obywatelskie - szczegóły w pliku poniżej:

Segregacja śmieci

04.05.2020
Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Segregując odpady zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (źródło: www.mzgo.pl):

Numer konta bankowego dla lokali gminnych

03.09.2018
Wpłaty dotyczące lokali gminnych należy dokonywać na konto: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 20, Getin Noble Bank, rachunek nr 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003