Aktualności

Masz kłopoty z opłacaniem czynszu?

06.12.2021
Masz kłopoty z terminowym opłacaniem czynszu. Twoje zaległości rosną?
Możemy Ci pomóc!
Zgłoś się do MZBM (Dział Windykacji) lub zadzwoń (322608609, 322608623, 322608603) Jeśli rozpoczniesz spłatę zadłużenia w układzie ratalnym, możesz: rozłożyć zaległości nawet na 60 rat, po spłacie 3 rat starać się o przywrócenie umowy najmu lokalu, ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Możesz starać się np. o zamianę mieszkania na mieszkanie o mniejszej powierzchni.
PAMIĘTAJ
Jesteś najemcą lokalu Gminnego i nie płacisz czynszu, jesteś narażony na: wypowiedzenie umowy najmu lokalu, dodatkowe koszty jeśli MZBM wystąpi na drogę sądową, dodatkowe koszty jeśli MZBM wystąpi do Komornika Sądowego o egzekucję, wpisanie do Rejestru Dłużników (nie kupisz telefonu komórkowego, nie uzyskasz pożyczki, itp.), eksmisję z dotychczasowego lokalu do mieszkania o gorszym standardzie w innej dzielnicy.

Nowy lokal użytkowy do wynajęcia

19.11.2021
Nowy lokal użytkowy do wynajęcia przy ul. 3-go Powstania Śląskiego 4 - szczegóły

tutaj

Informacja dla właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych

18.06.2021
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskiwania informacji o stanie opłat za lokal własnościowy w formie elektronicznej. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek:

pobierz wzór (.pdf)

Ważna zmiana od 1 lipca br.!

02.06.2021
Szanowni Państwo, od 1 lipca zmieni się dla najemców lokali użytkowych sposób rozliczania podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatek będziecie Państwo opłacać do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, natomiast opłatę do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. MZBM jako wynajmujący zapewni Państwu niezbędne pojemniki oraz miejsce do składowania odpadów. W związku z tym Państwa opłata czynszowa zostanie pomniejszona o dotychczas naliczany podatek w aneksie do obowiązującej umowy.
Co należy zrobić?
Proszę Państwa o:
• Niezwłoczne podpisanie aneksu do umowy i przekazanie do siedziby MZBM.
• Złożenie informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 12.
• Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowani Odpadami (MZGO), Al. Piłsudskiego 34.
Termin składania informacji/deklaracji:
• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają jednorazowo informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), w terminie do 14 dni od podpisania aneksu do umowy.
• Osoby prawne składają corocznie deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1), w terminie do 14 dni od podpisania aneksu do umowy, a za kolejne lata w terminie do 31 stycznia danego roku.
• Wszyscy najemcy lokali użytkowych składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30.06.2021r.
Gdzie można pobrać dokumenty?
Informacja/deklaracja dot. podatku od nieruchomości:
• w Urzędzie Miejskim na stanowisko nr 12.
• w Biuletynie Informacji Publicznej w spisie podmiotowym - sposoby załatwiania spraw - finanse:
a) ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych (IN-1)
b) określenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych (DN-1).
Deklaracja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ze strony internetowej MZGO - https://deklaracja.mzgodg.pl
Kontakt w przypadku pytań i wątpliwości:
• w sprawach umów, najmu, stawek czynszu - MZBM Dział Zarządzania Nieruchomościami: p. Agata Gawor, tel. 32 260 86 40, email: a.gawor@mzbm.com.pl
• w sprawach podatku od nieruchomości i deklaracji - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Podatków i Opłat: osoby fizyczne tel. 322956752 lub 322956751; osoby prawne tel. 322956857.
• w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami MZGO: tel. 322644623 wew. 22, 23, 24.

Projekt na dofinansowanie ZWS

30.12.2020
Szanowny Mieszkańcu!
Myślisz o założeniu własnej firmy i szukasz dofinansowania na ten cel?
Wejdź na stronę www.arl.org.pl i zapoznaj się z projektem: "Zagłębiowskie wsparcie na starcie".
Można otrzymać 23050 złotych na start na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2800 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy.

Szczegóły tutaj (.pdf)

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.12.2020
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
• 29 PLN - przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
• 58 PLN - przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Więcej informacji tutaj (.pdf)

Informacje dotyczące zgłaszania awarii do Administracji MZBM

17.11.2020
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, iż każda osoba zgłaszająca awarię powinna poinformować pracowników MZBM, czy w chwili zgłoszenia przebywa w kwarantannie lub izolacji domowej. Pozwoli to naszym pracownikom odpowiednio przygotować się do zaistniałej sytuacji. Informujemy, że wszystkie zgłoszenia będą realizowane.

Miejskie wsparcie dla przedsiębiorców

29.10.2020
Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale, których działalność została ograniczona przez obostrzenia związane z pandemią, mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu.
Dotyczy to branż, które objęte są ograniczeniami, nakazami i zakazami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 października. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu maksymalnie do 80% aktualnej stawki. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.
Wnioski należy przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl
- przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później.
Dodatkowe informacje: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Dział Zarządzania Nieruchomościami tel. 32 260 86 78 - źródło:

strona UM DG

Nieodpłatna pomoc prawna

03.08.2020
...i poradnictwo obywatelskie - szczegóły w pliku poniżej:

Ulgi z powodu COVID-19

09.07.2020
Ulgi z powodu COVID-19 Informujemy, iż Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w dniu 27.05.2020r. podjęła Uchwałę nr XX/397/2020 w sprawie określenia zasad w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Łącze do ww. uchwały:

strona BIP UM DG.