Wykaz lokali

Prezentacja lokali wskazanych w wykazie z dnia 10.03.2022 r.

Do rozpakowania plików potrzebny jest darmowy program kompresujący 7-Zip
Instrukcja i link do programu 7-Zip      Link: https://7-zip.org.pl/
1. Uruchom program 7zip z listy programów, klikając na Start, a następnie wybierając „7zip File Manager” z listy programów.
2. W otwartym oknie programu 7zip wskaż lokalizację pliku/katalogu  oraz zaznacz plik/katalog, który chcesz rozpakować.
3. Klikając niebieski klawisz „Wypakuj” rozpoczniesz dekompresję (podaj kod deszyfrujący dostarczony sms-em od administratora)