Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej .

5 lutego 2021
Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej .
Termin składania ofert do dnia 11.02.2021.