Opróżnianie lokali oraz wywóz szlaki i popiołu z kotłowni wraz z utylizacją w zasobach Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku

26 października 2020

Opróżnianie lokali oraz wywóz szlaki i popiołu z kotłowni wraz z utylizacją w zasobach Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 02.11.2020r. – kancelaria MZBM, Dąbrowa Górnicza, ul.Tysiąclecia 20.