Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej…

23 października 2020

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej”, nr sprawy ZP/ZN/MB/008/10/20.

Termin składania ofert: 09.11.2020r. do godz. 10:00, kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20, Dąbrowa Górnicza.

Załączniki 1,4,6,7  (wersja edytowalna)