Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych

21 kwietnia 2021

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64ec441e-5222-42af-8a0b-7cdf316732eb

Termin składania ofert do 06.05.2021r. godz. 09:00.