Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji…

25 czerwca 2024

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach gminnych (wg załącznika nr 1) administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725). Badania pięcioletnie instalacji elektrycznych.
– ZADANIE A Lokale mieszkalne
– ZADANIE B Lokale użytkowe

Termin składania ofert: 04.07.2024