Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (…)

24 czerwca 2021

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (wg. załączników nr 1 i 2) wraz z badaniem wyłącznika p.poż i oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (wg. załącznika   nr 3) w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016). Badania pięcioletnie instalacji elektrycznych.

Termin składania ofert: do 13.07.2021 r. na adres przetargi@mzbm.com.pl