Budowa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Cupiała 5 i ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”

23 lutego 2023

Budowa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Cupiała 5 i ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1” – z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 – Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cupiała 5

Zadanie 2 – Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 1.

 

Link do postępowania