Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22

1 grudnia 2021

Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej (magazyn Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej).