Doradztwo w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych…

12 marca 2021

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu, ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz pomocy technicznej związanej z publikacją i otwarciem ofert w wymaganej ustawą formie (dotyczy 1 postępowania).