Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

9 lutego 2022

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cf9a054-4ee8-477a-ab31-39a3219057fd

Termin składania ofert: 08.03.2022 r. godz. 10:00.