Dostawa opału wraz z akcyzą na potrzeby ogrzewania budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

22 lipca 2022

Dostawa opału wraz z akcyzą na potrzeby ogrzewania budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/470ba130-1b62-49e9-a708-94fc3d622ca4

Termin składania ofert: 01.08.2022r. godz. 10:00.