Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

16 grudnia 2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Zadanie 1- dostawa 10 szt. fabrycznie nowych laptopów
Zadanie 2 – dostawa 2 szt. fabrycznie nowych drukarek laserowych 1
Zadanie 3 – dostawa 8 szt. fabrycznie nowych drukarek laserowych 2
Termin składania ofert do 23.12.2020r.