Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – etap II

29 listopada 2022

Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – etap II

Link do zadania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e327ba7-d4b2-4dac-b76e-32e5eda27578