Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe: Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej

25 sierpnia 2022

Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe:

Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11

Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10

w Dąbrowie Górniczej

termin składania ofert do 31.08.2022 r.