Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe: Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10 Zadanie C- w budynku przy ul. Głównej 61 Zadanie D – w budynku przy ul. Przedziałowej 1 – Pocztowej 3 Zadanie E Prowadzenie eksploatacji węzła cieplnego w budynku przy Al.J.Piłsudskiego 92

3 sierpnia 2023

Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe:

Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11

Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10

Zadanie C- w budynku przy ul. Głównej 61

Zadanie D – w budynku przy ul. Przedziałowej 1 – Pocztowej 3

Zadanie E Prowadzenie eksploatacji węzła cieplnego w budynku przy Al.J.Piłsudskiego 92

w Dąbrowie Górniczej

 

Termin składania ofert 14.08.2023r. na adres: przetargi@mzbm.,com.pl