Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe: Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10 Zadanie C: w budynku przy ul. Głównej 61 Zadanie D: w budynku przy ul. Przedziałowej 1-3 Prowadzenie węzła cieplnego Zadanie E” w budynku przy Al.J.Piłsudskiego 92

11 sierpnia 2022

„Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe:

Zadanie A: w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11

Zadanie B: w budynku przy ul. Sikorskiego 10

Zadanie C: w budynku przy ul. Głównej 61

Zadanie D: w budynku przy ul. Przedziałowej 1-3

Prowadzenie węzła cieplnego

Zadanie E” w budynku przy Al.J.Piłsudskiego 92

w Dąbrowie Górniczej

 

Termin składania ofert do 22.08.2022r.