Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe …

10 lutego 2021

Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe:
zadanie A – w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11,
zadanie B – w budynku przy ul. Sikorskiego 10,
zadanie C – w budynku przy ul. Głównej 61,
zadanie D – w budynku przy ul. Przedziałowej 1-3
w Dąbrowie Górniczej.