Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach (3 zadania).

6 maja 2021

Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach.

Zadanie 1 – Remont lokalu nr 19 po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 2 – Remont klatki schodowej parteru, I piętra i II piętra po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 3 – Remont lokalu nr 12 oraz klatki schodowej parteru po pożarze w budynku przy ul. Łącznej 11 w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c48defb2-c4f1-4092-b5ef-e455c317f265