Remonty pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – etap I w ramach zadania „Remonty pustostanów LM”

25 lipca 2022

Remonty pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – etap I w
ramach zadania „Remonty pustostanów LM”

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ccf1e72e-e937-44ba-a1a5-a3a5f81321c9

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. godz. 10:00.