Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów

29 marca 2023

MZBM w DG zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na świadczeniu usług porządkowych w rozbiciu na 6 zadań:
1. Sprzątanie i kompleksowa obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. Ryczałt miesięczny zgodnie z załączonym zakresem czynności.
2. Sprzątanie targowisk wraz z inkasem.
3. Utrzymanie czystości w przychodniach zdrowia.
4. Utrzymanie czystości w budynkach biurowych.
5. Utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.
6. Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych.
W ramach procedury rozeznania rynku.