Sukcesywne dostawy opału z akcyzą do kotłowni przy ulicy: Związku Orła Białego 11…

24 września 2020

Sukcesywne dostawy opału z akcyzą do kotłowni przy ulicy: Związku Orła Białego 11, Sikorskiego 10, Główna 61, Przedziałowa 1-3 w Dąbrowie Górniczej, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert do dnia 30.09.2020r do godz.10:00 – kancelaria MZBM