Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

23 listopada 2021

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0da308ae-3d0b-45c7-80ce-9e10c60cda86

Termin składania ofert: 02.12.2021r. godz. 10:00.