Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1 w podziale na 5 zadań:

23 lutego 2023

Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1 w podziale na 5 zadań:

ZADANIE 1- Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem przy ul. Cupiała 5 w Dąbrowie Górniczej.

ZADANIE 2 – Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem przy ul. Kościuszki 36 w Dąbrowie Górniczej.

ZADANIE 3 – Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem przy ul. Augustynika 10 w Dąbrowie Górniczej.

ZADANIE 4 – Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej.

ZADANIE 5 – Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem przy ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej.

Link do postępowania

termin składania ofert 15.03.2023 r. godz. 9:00