Termomodernizacja budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Piłsudskiego 14 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1

29 sierpnia 2022

Termomodernizacja budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Piłsudskiego 14 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1

miniportal.uzp.gov.pl