Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia w zasobach gminnych.

25 marca 2021
Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia w zasobach gminnych.