Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZBM z podziałem na 6 zadań:

14 kwietnia 2021

zadanie 1 – sprzątanie i kompleksowa obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 2 – sprzątanie targowisk wraz z usługą inkaso ( pobór opłat) przy ul. Tysiąclecia i Ludowej w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 3- utrzymanie czystości w przychodniach zdrowia administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 4- utrzymanie czystości w budynkach biurowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 5- utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 6- sprzątanie terenów zewnętrznych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link  odsyłającego wykonawcę do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a595017f-8180-4244-87d0-6590a85cd86d