Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 13

22 listopada 2023

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 13

Termin składania ofert 29.11.2023 r.