Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1/Pocztowej 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa

28 czerwca 2022

Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1/Pocztowej 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa.