Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 5 budynkach objętych projektem POIS.01.07.01-00-0021/21

21 czerwca 2023

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 5 budynkach objętych projektem POIS.01.07.01-00-0021/21

Termin składania ofert 06.07.2023 r. godz. 9:00

Strona postępowania