Wykonanie inwentaryzacji powierzchni wszystkich lokali i pomieszczeń w budynku przy ul. Kasprzaka 12 w Dąbrowie Górniczej…

3 lipca 2024

Wykonanie inwentaryzacji powierzchni wszystkich lokali i pomieszczeń w budynku przy ul. Kasprzaka 12 w Dąbrowie Górniczej dla celów ustalenia właściwej wielkości udziałów poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.

Termin składania ofert do 11.07.2024r.