Wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków gminnych (art. 62 ust. 1 Prawo budowlane) wg wykazu – załącznik nr 1

15 maja 2023

Wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków gminnych (art. 62 ust. 1 Prawo budowlane) wg wykazu – załącznik nr 1

 

Termin składania ofert 23.05.2023 r. godz. 10.00