Wykonanie projektu przebudowy i zmiany funkcji pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej”, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”

21 marca 2023

Wykonanie projektu przebudowy i zmiany funkcji pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej”, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”

Link do postępowania

termin składania ofert 29.03.2023 r. godz. 10:00