Wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. i C.W.U. z kotłami dwufunkcyjnymi… (dwa zadania)

7 kwietnia 2023

Zadanie nr 1: „Wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. i C.W.U. z kotłami dwufunkcyjnymi w budynku wielorodzinnym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zw. Orła Białego 11” – w ramach zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. i C.W.U. z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej w budynku przy ul. Zw. orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej”.

Zadanie 2: „Wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. i C.W.U. z kotłami dwufunkcyjnymi w budynku wielorodzinnym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 10” – w ramach zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O. i C.W.U. z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: 18.04.2023 r.