Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Al. J.Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”

6 lipca 2022

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Al. J.Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

Link do strony postępowania

Termin składania ofert: 21.07.2022r. do godz. 10:00