Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

6 września 2022

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50e6cde8-6d63-4411-8438-707e0f76b208

Termin składania ofert21.09.2022 10:00