Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych.

28 lipca 2022

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823ebc4c-1396-44e8-b46a-7a042a9b0578

Termin składania ofert: 12.08.2022 r. godz. 10:00.