Zadanie 1 (VIMEC E10) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z pełnieniem dyżuru w obiekcie administrowanym przez MZBM. Zadanie 2 (VIP-11) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z pełnieniem dyżuru w obiekcie administrowanym przez MZBM.

3 listopada 2022

Zadanie 1 (VIMEC E10) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z pełnieniem dyżuru w obiekcie administrowanym przez MZBM.

Zadanie 2 (VIP-11) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z pełnieniem dyżuru w obiekcie administrowanym przez MZBM.

Termin składania ofert: 10.11.2022r.