Zadanie nr 1 (VIMEC E10) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM , Zadanie nr 2 (VIP-11) – Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM

19 października 2021

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Zadanie nr 2 (VIP-11) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Termin składania ofert: 26.10.2021r. do godz. 15:00 kancelaria MZBM.