Zakup i montaż wyposażenia kotłowni lokalnych przy ulicach: Głównej 61, Przedziałowej/Pocztowej, Sikorskiego 10, Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej w podręczny sprzęt p-pożarowy (…)

26 kwietnia 2022

Zakup i montaż wyposażenia kotłowni lokalnych przy ulicach: Głównej 61, Przedziałowej/Pocztowej, Sikorskiego 10, Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej w podręczny sprzęt p-pożarowy: gaśnice GP ABC w ilości 4 szt., piktogramy „Gaśnica” w ilości 4 szt., detektory wykrywania dymu w ilości 4 szt., bezpieczne hermetyczne gazoszczelne oprawy oświetleniowe w ilości 15 szt.

Termin składania ofert: 06.05.2022r.