Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a

23 maja 2022

Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie
Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2044e8c2-3ec7-4cbc-8b57-5936e59532b4

Termin składania ofert: 07.06.2022 r. godz. 10:00.