Kontakt

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 17:00
Piątek od 7:00 do 13:00

REGON: 271518876
NIP: 6292462689
Rachunek bankowy: Getin Noble Bank konto nr 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003
e-mail: mzbm@mzbm.com.pl
 


 

Telefony

Kancelaria
32 260 86 52
faks 32 264 27 67
Sekretariat
32 260 86 62

Główny Księgowy
32 260 86 27

Dział Organizacyjno-Kadrowy
tel. 32 260 86 37 (kierownik)

Dział Księgowości i Windykacji
Kierownik działu, tel. 32 260 86 20
Windykacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, tel. 32 260 86 03, 260 86 09, 260 86 32
Czynsze – obsługa najemców gminnych lokali mieszkalnych (socjalnych, komunalnych), tel. 32 260 86 00, 260 86 01, 260 86 24
Rozliczenia mediów gminnych lokali mieszkalnych, tel. 32 260 86 28
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (wystawianie faktur), tel. 32 260 86 43
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (ustalenie salda, odsetki, noty), tel. 32 260 86 67

Dział Obsługi i Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
Kierownik działu, tel. 32 260 86 34
Obsługa finansowo-księgowa wspólnot i właścicieli lokali (informacje o saldzie i stanie kartoteki), tel. 32 260 86 04, 32 260 86 05
Windykacja, tel. 32 260 86 05
Rozliczenia centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, energii elektrycznej, tel. 32 260 86 22
Przyjmowanie faktur i realizacja płatności, tel. 32 260 86 12, 32 260 86 13
Zawieranie umów na pożytki (reklamy, wynajem części wspólnych), dostarczanie i rozliczanie mediów oraz kredyty, tel. 32 260 86 39

Dział Analiz i Zamówień
tel. 32 260 86 19 (kierownik)

Informatycy
tel. 32 260 86 54 i 55

Komórka ds. Techniczno-Remontowych
tel. 32 260 86 46, 32 260 86 80

Administracja Zasobów Gminnych
tel. 32 260 86 76, 32 260 86 79, 32 260 86 82

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych
tel. 32 260 86 69, 32 260 86 84, 32 262 92 62
tel. 32 262 92 60 (zastępca kierownika)

Dział Zarządzania Nieruchomościami
tel. 32 260 86 78 (kierownik)

Inspektor BHP
tel. 32 260 86 41

Kancelaria Prawna
tel. 32 260 86 38, 32 260 86 47