Kontakt

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 17:00
Piątek od 7:00 do 13:00

REGON: 271518876
NIP: 6292462689
Rachunek bankowy: VeloBank S.A. konto nr 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003
e-mail: mzbm@mzbm.com.pl

 


Telefony

Kancelaria
32 260 86 52, 32 260 86 62

Główny Księgowy
32 260 86 27

Dział Organizacyjno-Kadrowy
tel. 32 260 86 37 (kierownik)

Dział Księgowości
Kierownik działu, tel. 32 260 86 20
Czynsze – obsługa najemców gminnych lokali mieszkalnych (socjalnych, komunalnych), tel. 32 260 86 00, 260 86 01, 260 86 24
Rozliczenia mediów gminnych lokali mieszkalnych, tel. 32 260 86 28
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (wystawianie faktur), tel. 32 260 86 43
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (ustalenie salda, odsetki, noty), tel. 32 260 86 67

Dział Windykacji
Kierownik działu, tel. 32 260 86 32
Ulgi i umorzenia, tel. 32 260 86 09
Windykacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, tel. 32 260 86 23 , 32 260 86 03

Dział Zarządzania Nieruchomościami
tel. 32 260 86 80 (kierownik)

Administracja Zasobów Gminnych
tel. 32 260 86 75, 32 260 86 76, 32 260 86 77, 32 260 86 79, 32 260 86 81, 32 260 86 82
Sprawy, które Państwo tutaj załatwią:
– zawieranie umów najmu,
– złożenie wniosku o najem, zamianę lokalu, przyznanie dodatku mieszkaniowego (w zakresie kompetencji Administracji),
– deklaracje o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu,
– deklaracje o wysokości zaliczki za wodę,
– informacje o stanie wodomierza w okresie rozliczeniowym,
– przyjmowania informacji dotyczących zgonu, zmiany nazwiska oraz zmiany stanu cywilnego najemcy,
– oddanie lokalu,
– najem lokali użytkowych,
– druk aneksów czynszowych z wymiarem miesięcznych opłat,
– druk blankietów opłat czynszowych,
– zgłaszania awarii i usterek.

Zespół ds. Techniczno-Remontowych
tel. 32 260 86 46

Dział Analiz i Zamówień
tel. 32 260 86 19 (kierownik)

Informatycy
tel. 32 260 86 55 i 66

Telefony awaryjne
32 260 86 51, 607 867 519