Kontakt

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 17:00
Piątek od 7:00 do 13:00

REGON: 271518876
NIP: 6292462689
Rachunek bankowy: Getin Noble Bank konto nr 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003
e-mail: mzbm@mzbm.com.pl

 


Telefony

Kancelaria
32 260 86 52, 32 260 86 62
faks 32 264 27 67

Główny Księgowy
32 260 86 27

Dział Organizacyjno-Kadrowy
tel. 32 260 86 37 (kierownik)

Dział Księgowości
Kierownik działu, tel. 32 260 86 20
Czynsze – obsługa najemców gminnych lokali mieszkalnych (socjalnych, komunalnych), tel. 32 260 86 00, 260 86 01, 260 86 24
Rozliczenia mediów gminnych lokali mieszkalnych, tel. 32 260 86 28
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (wystawianie faktur), tel. 32 260 86 43
Obsługa najemców gminnych lokali użytkowych (ustalenie salda, odsetki, noty), tel. 32 260 86 67

Dział Windykacji
Kierownik działu, tel. 32 260 86 32
Ulgi i umorzenia, tel. 32 260 86 09
Windykacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, tel. 32 260 86 23 , 32 260 86 03

Dział Obsługi i Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
Kierownik działu, tel. 32 260 86 33
Obsługa finansowo-księgowa wspólnot i właścicieli lokali (informacje o saldzie i stanie kartoteki, windykacja), tel. 32 260 86 04, 32 260 86 05
(pokoje nr 3 i 7)
Rozliczenia centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, energii elektrycznej, tel. 32 260 86 22
Przyjmowanie faktur i realizacja płatności, tel. 32 260 86 12, 32 260 86 13
Zawieranie umów na pożytki (reklamy, wynajem części wspólnych), dostarczanie i rozliczanie mediów oraz kredyty, tel. 32 260 86 39

Dział Zarządzania Nieruchomościami
tel. 32 260 86 78 (kierownik)

Administracja Zasobów Gminnych
tel. 32 260 86 76, 32 260 86 79, 32 260 86 82
Sprawy, które Państwo tutaj załatwią:
– zawieranie umów najmu,
– złożenie wniosku o najem, zamianę lokalu, przyznanie dodatku mieszkaniowego (w zakresie kompetencji Administracji),
– deklaracje o zmianie ilości osób zamieszkałych w wynajmowanym lokalu,
– deklaracje o wysokości zaliczki za wodę,
– informacje o stanie wodomierza w okresie rozliczeniowym,
– przyjmowania informacji dotyczących zgonu, zmiany nazwiska oraz zmiany stanu cywilnego najemcy,
– najem lokali użytkowych,
– oddanie lokalu,
– zgłaszania usterek i awarii powstałych w zasobach gminnych,
– druk blankietów opłat czynszowych.

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych
tel. 32 260 86 69, 32 260 86 84, 32 262 92 62, 32 262 92 60 (zastępca kierownika)
Sprawy, które Państwo tutaj załatwią:
– zmiana czynszu lokalu własnościowego,
– deklaracje o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu,
– deklaracje o wysokości zaliczki za wodę,
– przyjmowanie informacji o zmianie właściciela lokalu (w przypadku zgonu, wykupu, kupna, nabycia spadku lub darowizny),
– informacje o stanie wodomierza w okresie rozliczeniowym,
– informacje o pracach remontowych prowadzonych na budynkach wspólnot,
– sporządzanie wniosków do MOPS w sprawie ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego dla lokalu własnościowego (w zakresie kompetencji Administracji) – po wcześniejszym umówieniu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów (ostatniego aneksu czynszowego, rozliczenia kosztów c.o. i wody za okres, w którym składany jest wniosek),
– zgłaszanie awarii i usterek,
– druk aneksów czynszowych z wymiarem miesięcznych opłat,
– druk blankietów opłat czynszowych dla lokali własnościowych.

Zespół ds. Techniczno-Remontowych
tel. 32 260 86 46, 32 260 86 80

Dział Analiz i Zamówień
tel. 32 260 86 19 (kierownik)

Inspektor BHP
tel. 32 260 86 41

Kancelaria Prawna
tel. 32 260 86 38, 32 260 86 47

Informatycy
tel. 32 260 86 55 i 66

Telefony awaryjne
32 260 86 51, 607 867 519