Aktualności

Segregacja śmieci

03.09.2020
Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Segregując odpady zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ulotka 1, ulotka 2 (źródło: www.mzgo.pl).

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

03.08.2020
do pobrania plik

pdf

Ulgi z powodu COVID-19

09.07.2020
Ulgi z powodu COVID-19 Informujemy, iż Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w dniu 27.05.2020r. podjęła Uchwałę nr XX/397/2020 w sprawie określenia zasad w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Łącze do ww. uchwały:

strona BIP UM DG.

Możliwość bezpośredniego załatwiania spraw

14.06.2020
Informujemy, że od dnia 25.05.2020r. istnieje możliwość bezpośredniego załatwiania spraw, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (obowiązkowe maseczki, odkażone dłonie, ew. założone rękawiczki, zachowanie zalecanych odstępów). W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym, prosimy jednak o upewnienie się, czy załatwienie Państwa sprawy będzie wymagało osobistej wizyty, czy sprawę można załatwić zdalnie. Wszelkie wnioski i podania można zostawiać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy drzwiach wejściowych do budynków.

Targowisko przy Ul. Tysiąclecia wznawia działalność

10.06.2020
Z dniem 14.06.2020r. targowisko miejskie przy ul. Tysiąclecia wznawia działalność w zakresie handlu niedzielnego. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ cennik opłat.

Zmiana adresu Administracji

25.05.2020
Uwaga, od dnia 25 maja br. Administracja Zasobów Gminnych zlokalizowana dotychczas przy ul. Łącznej 31, została przeniesiona na ul. Tysiąclecia 20 (wejście z lewej strony budynku Dyrekcji).

Godziny Pracy MZBM

01.04.2020
Informujemy, że od dnia 01.04.2020r. nastąpiła zmiana godzin pracy MZBM:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 17:00
Piątek: 7:00 - 13:00

Numer konta bankowego dla lokali gminnych

03.09.2010
Wpłaty dotyczące lokali gminnych należy dokonywać na konto: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 20 Getin Noble Bank, rachunek nr: 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003

RODO

03.09.2010
W związku z obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...], tzw. RODO, które wprowadza jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, publikujemy poniżej informacje na temat Państwa danych przetwarzanych przez MZBM, oraz praw jakie w związku z tym Państwu przysługują. Obowiązek informacyjny RODO

Wynajem pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym

03.09.2010
Wynajmujemy pomieszczenia tymczasowe osobom eksmitowanym, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenie tymczasowe powinno: - posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, - posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne, - posiadać możliwość ogrzewania, - posiadać niezawilgocone przegrody budowlane, - zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, - znajdować się w Dąbrowie Górniczej lub pobliskiej miejscowości. Szczegółowych informacji udziela pełnomocnik ds. zarządzania zasobami Gminy - tel. kom. 668 156 253.