Aktualności

Informacje dotyczące zgłaszania awarii do Administracji MZBM.

17.11.2020
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, iż każda osoba zgłaszająca awarię powinna poinformować pracowników MZBM, czy w chwili zgłoszenia przebywa w kwarantannie lub izolacji domowej. Pozwoli to naszym pracownikom odpowiednio przygotować się do zaistniałej sytuacji. Informujemy, że wszystkie zgłoszenia będą realizowane.

Miejskie wsparcie dla przedsiębiorców

29.10.2020
Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale, których działalność została ograniczona przez obostrzenia związane z pandemią, mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu.
Dotyczy to branż, które objęte są ograniczeniami, nakazami i zakazami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 października. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu maksymalnie do 80% aktualnej stawki. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.
Wnioski należy przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl
- przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później.
Dodatkowe informacje: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Dział Zarządzania Nieruchomościami tel. 32 260 86 78 - źródło:

strona UM DG

Nieodpłatna pomoc prawna

03.08.2020
...i poradnictwo obywatelskie - szczegóły w pliku poniżej:

Ulgi z powodu COVID-19

09.07.2020
Ulgi z powodu COVID-19 Informujemy, iż Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w dniu 27.05.2020r. podjęła Uchwałę nr XX/397/2020 w sprawie określenia zasad w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19. Łącze do ww. uchwały:

strona BIP UM DG.

Możliwość bezpośredniego załatwiania spraw

14.06.2020
Informujemy, że od dnia 25.05.2020r. istnieje możliwość bezpośredniego załatwiania spraw, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (obowiązkowe maseczki, odkażone dłonie, ew. założone rękawiczki, zachowanie zalecanych odstępów). W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym, prosimy jednak o upewnienie się, czy załatwienie Państwa sprawy będzie wymagało osobistej wizyty, czy sprawę można załatwić zdalnie. Wszelkie wnioski i podania można zostawiać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy drzwiach wejściowych do budynków.

Targowisko przy Ul. Tysiąclecia wznawia działalność

10.06.2020
Z dniem 14.06.2020r. targowisko miejskie przy ul. Tysiąclecia wznawia działalność w zakresie handlu niedzielnego. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ cennik opłat.

Zmiana adresu Administracji

25.05.2020
Uwaga, od dnia 25 maja br. Administracja Zasobów Gminnych zlokalizowana dotychczas przy ul. Łącznej 31, została przeniesiona na ul. Tysiąclecia 20 (wejście z lewej strony budynku Dyrekcji).

Segregacja śmieci

04.05.2020
Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Segregując odpady zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (źródło: www.mzgo.pl):

Numer konta bankowego dla lokali gminnych

03.09.2018
Wpłaty dotyczące lokali gminnych należy dokonywać na konto: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 20, Getin Noble Bank, rachunek nr 63 1560 0013 2054 5535 5000 0003

RODO

27.04.2016
W związku z obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...], (RODO), które wprowadza jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, publikujemy poniżej informacje na temat Państwa danych przetwarzanych przez MZBM, oraz praw jakie w związku z tym Państwu przysługują.
więcej aktualności