Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Informacje na temat przetargów uzyskają Państwo w siedzibie MZBM, pokój nr 29, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823ebc4c-1396-44e8-b46a-7a042a9b0578

Termin składania ofert: 12.08.2022 r. godz. 10:00.


data publikacji: 28.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 28.07.2022

Remonty pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – etap I w ramach zadania „Remonty pustostanów LM”

Remonty pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – etap I w
ramach zadania „Remonty pustostanów LM”

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ccf1e72e-e937-44ba-a1a5-a3a5f81321c9

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. godz. 10:00.


data publikacji: 25.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 25.07.2022

Dostawa opału wraz z akcyzą na potrzeby ogrzewania budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Dostawa opału wraz z akcyzą na potrzeby ogrzewania budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/470ba130-1b62-49e9-a708-94fc3d622ca4

Termin składania ofert: 01.08.2022r. godz. 10:00.


data publikacji: 22.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 22.07.2022