Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Informacje na temat przetargów uzyskają Państwo w siedzibie MZBM, pokój nr 29, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19.
W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!