Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Informacje na temat przetargów uzyskają Państwo w siedzibie MZBM, pokój nr 29, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19.

Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przy Al. J. Piłsudskiego 92, ul. Sienkiewicza 6a, ul. Tysiąclecia 20

Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przy Al. J. Piłsudskiego 92, ul. Sienkiewicza 6a, ul. Tysiąclecia 20

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51549c2d-a525-43e7-8b43-4c0ec5b33c9d

Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 09:00.


data publikacji: 05.01.2022, data ostatniej modyfikacji: 05.01.2022

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania: klik

Termin składania ofert: 05.01.2022r. godz. 10:00.


data publikacji: 27.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Strona postępowania: klik


data publikacji: 10.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 10.12.2021