Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Zamówienia objęte ustawą PZP

Informacje na temat postępowań powyżej 30000 euro uzyskają Państwo
w siedzibie MZBM, pokój nr 25, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach...

„Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, c.o., wod-kan., gaz, elektrycznej, wykonywane w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz.09:00 – kancelaria MZBM

Termin otwarcia ofert: 01.10.2020r. godz. 10:00 – pomieszczenie “KLUB”


insp_nadz_20.zip

Pliki do pobrania


Ogłoszenie wygasa: 2020-10-02

data publikacji: 23.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020