Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Informacje na temat przetargów uzyskają Państwo w siedzibie MZBM, pokój nr 29, oraz telefonicznie pod numerem 32 260 86 18 i 19.

Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach (3 zadania).

Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach.

Zadanie 1 – Remont lokalu nr 19 po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 2 – Remont klatki schodowej parteru, I piętra i II piętra po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 3 – Remont lokalu nr 12 oraz klatki schodowej parteru po pożarze w budynku przy ul. Łącznej 11 w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c48defb2-c4f1-4092-b5ef-e455c317f265


data publikacji: 06.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 06.05.2021

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64ec441e-5222-42af-8a0b-7cdf316732eb

Termin składania ofert do 06.05.2021r. godz. 09:00.


data publikacji: 21.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 11.05.2021

Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZBM z podziałem na 6 zadań:

zadanie 1 – sprzątanie i kompleksowa obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 2 – sprzątanie targowisk wraz z usługą inkaso ( pobór opłat) przy ul. Tysiąclecia i Ludowej w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 3- utrzymanie czystości w przychodniach zdrowia administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 4- utrzymanie czystości w budynkach biurowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 5- utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 6- sprzątanie terenów zewnętrznych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link  odsyłającego wykonawcę do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a595017f-8180-4244-87d0-6590a85cd86d


data publikacji: 14.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 14.04.2021