Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA POZA USTAWĄ PZP
ZAMÓWIENIA OBJĘTE USTAWĄ PZP
ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE

PLAN ZAMÓWIEŃ

UWAGA!
Od 01.01.2023 roku postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 130 tys. zł, prowadzone będą na platformie e-zamówienia, a nie jak do tej pory na platformie miniPortal.
Postępowania wszczęte (opublikowane) przed 01.01.2023 roku będą zakończane na platformie miniPortal.

Jesteś Wykonawcą i chcesz korzystać z platformy e-Zamówienia?
Należy wejść na stronę www.ezamowienia.gov.pl i zarejestrować się na platformie klikając przycisk „Zarejestruj się” w prawej górnej części okienka. Pojawi się ekran wyboru roli, w którym należy wskazać Wykonawca, a następnie uzupełnić formularz rejestracji konta oraz, w następnym kroku, wybrać Supervisora.