Lokale użytkowe

Informacje w sprawie:

  • lokali użytkowych do wynajęcia uzyskają Państwo w siedzibie MZBM – Dział Zarządzania Nieruchomościami, pokój 23 (II piętro), tel. 32 260 86 40.
  • wydawania zgód na przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych w lokalach użytkowych przez ich najemców uzyskają Państwo w siedzibie MZBM – Dział Zarządzania Nieruchomościami, pokój 31 (II piętro), tel. 32 260 86 46.
  • faktur z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych oraz opłat za ekspozycję reklam i szyldów na budynkach gminnych uzyskają Państwo w siedzibie MZBM – Dział Księgowości, pokój 5 (parter), tel. 32 260 86 43.
  • wpłat, salda lokalu, not odsetkowych, wezwań do zapłaty uzyskają Państwo w siedzibie MZBM – Dział Księgowości, pokój 21 (I piętro), tel. 32 260 86 67.

Awarie, usterki oraz dewastacje w lokalach użytkowych mogą Państwo zgłaszać w siedzibie MZBM – Dział Administracji (parter), tel. 32 260 86 76, 32 260 86 79 lub 32 260 86 82.

Oględziny lokali do  wynajęcia odbywają się w czwartki w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania z Działem Zarządzania Nieruchomościami, tel. 32 260 86 40.

 


Dokumenty dotyczące Lokali Użytkowych: