Zamówienia publiczne archiwalne

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M. Spisaka 3, 4, 7, 25, 35 w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M. Spisaka 3, 4, 7, 25, 35 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 26.07.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 29.07.2022

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach gminnych (wg załączników nr 1 i 2) zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016). Badania pięcioletnie instalacji elektrycznych.

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach gminnych (wg załączników nr 1 i 2) zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016). Badania pięcioletnie instalacji elektrycznych.

Termin składnia ofert: 25.07.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 18.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 01.08.2022

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Al. J.Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1"

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Al. J.Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

Link do strony postępowania

Termin składania ofert: 21.07.2022r. do godz. 10:00


data publikacji: 06.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 06.07.2022

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej (hydrantowej) dla gminnych budynków użyteczności publicznej przy ulicach Wojska Polskiego 52 i Głównej 61 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej (hydrantowej) dla gminnych budynków użyteczności publicznej przy ulicach Wojska Polskiego 52 i Głównej 61 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 12.07.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 04.07.2022, data ostatniej modyfikacji: 15.07.2022

Remont instalacji odgromowej w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 20

Remont instalacji odgromowej w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 20.

Termin składania ofert: 04.07.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 15.07.2022

Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1/Pocztowej 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa

Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1/Pocztowej 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa.

Pliki do pobrania


data publikacji: 28.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 28.06.2022

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej c.o., c.w.u. z kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi w budynku przy ul. Augustynika 10 w ramach zadania: "Montaż piecy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Augustynika 10 w Dąbrowie Górniczej - dokumentacja projektowa"

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej c.o., c.w.u. z kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi w budynku przy ul. Augustynika 10 w ramach zadania: „Montaż piecy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Augustynika 10 w Dąbrowie Górniczej – dokumentacja projektowa”.

Termin składania ofert: 29.06.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 21.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 06.07.2022

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (wraz z ekspertyzą) obejmującego wzmocnienie konstrukcji wsporczej antresoli wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 21 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (wraz z ekspertyzą) obejmującego wzmocnienie konstrukcji wsporczej antresoli wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 21 w Dąbrowie Górniczej

Termin składania ofert 24.06.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 07.07.2022

Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1 / Pocztowej 3 w Dąbrowie |Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa

Wykonanie i montaż nowej klapy do zsypu na węgiel w budynku przy ul. Przedziałowej 1 / Pocztowej 3 w Dąbrowie |Górniczej w ramach zadania uszczelnienie zsypów (wykonanie izolacji) ul. Przedziałowa.

Termin składania ofert 24.06.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 18.07.2022

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M. Spisaka 39, 45 w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M. Spisaka 39,45 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 08.06.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 02.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022

Budowa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Cupiała 5, ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej - dokumentacja projektowa.

Budowa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Cupiała 5, ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej – dokumentacja projektowa.

Termin składania ofert: 09.06.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.06.2022, data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022

Remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 32 w Dąbrowie Górniczej

Remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 32 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 31.05.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.05.2022, data ostatniej modyfikacji: 07.07.2022

Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a

Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie
Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2044e8c2-3ec7-4cbc-8b57-5936e59532b4

Termin składania ofert: 07.06.2022 r. godz. 10:00.


data publikacji: 23.05.2022, data ostatniej modyfikacji: 23.05.2022

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M.Spisaka 1, 8, 41, 43 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. M.Spisaka 1, 8, 41, 43 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 06.05.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 28.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 20.05.2022

Zakup i montaż wyposażenia kotłowni lokalnych przy ulicach: Głównej 61, Przedziałowej/Pocztowej, Sikorskiego 10, Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej w podręczny sprzęt p-pożarowy (...)

Zakup i montaż wyposażenia kotłowni lokalnych przy ulicach: Głównej 61, Przedziałowej/Pocztowej, Sikorskiego 10, Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej w podręczny sprzęt p-pożarowy: gaśnice GP ABC w ilości 4 szt., piktogramy „Gaśnica” w ilości 4 szt., detektory wykrywania dymu w ilości 4 szt., bezpieczne hermetyczne gazoszczelne oprawy oświetleniowe w ilości 15 szt.

Termin składania ofert: 06.05.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022

Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych w ilości 29 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 9 oraz w ilości 39 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 27 w Dąbrowie Górniczej.

Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych w ilości 29 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 9 oraz w ilości 39 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 27 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 28.04.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 21.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej. Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia.

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej. Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia.

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2022r. kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 21.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 22.04.2022

Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a

Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44a.

Link do strony postępowania: klik

Termin składania ofert: 29.04.2022r. godz. 10:00.


data publikacji: 14.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 23.05.2022

Świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MZBM w Dąbrowie Górniczej

Świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony postępowania: klik


data publikacji: 05.04.2022, data ostatniej modyfikacji: 20.04.2022

Wywóz szlaki i popiołu z kotłowni w budynku przy ul. Głównej 61 oraz przy ul. Zw. Orła Białego 11

Wywóz szlaki i popiołu z kotłowni w budynku przy ul. Głównej 61 oraz przy ul. Zw. Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 06.04.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 31.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 12.04.2022

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej. Udrażnianie przewodów kominowych - dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej. Udrażnianie przewodów kominowych – dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia.

Termin składania ofert: 30.03.2022r., Kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 08.04.2022

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachu w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2022

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachu w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2022.

Termin składania ofert: do 23.03.2022r., Kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 04.04.2022

Obsługa składnicy akt Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Obsługa składnicy akt Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 21.03.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 14.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022

Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej i tablicy głównej w budynku przy ul. 3-go Maja 22 (prawa oficyna – lokal użytkowy) w Dąbrowie Górniczej.

Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej i tablicy głównej w budynku przy ul. 3-go Maja 22 (prawa oficyna – lokal użytkowy) w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 17.03.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 10.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022

Zadanie I: Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot (...) Zadanie II: Kontrola okresowa (roczna) stanu technicznego i badanie szczelności (...)

Zadanie I: Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Zadanie II: Kontrola okresowa (roczna) stanu technicznego i badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz usuwanie usterek na instalacji wewnętrznej gazowej do urządzeń odbiorczych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Termin składania ofert: 16.03.2022r. do godz. 9:00, kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 10.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 14.04.2022

Usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie wspólnot mieszkaniowych budynków, Sikorskiego 3, Mickiewicza 18, 11 Listopada 2 w Dąbrowie Górniczej

Usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie wspólnot mieszkaniowych budynków, Sikorskiego 3, Mickiewicza 18, 11 Listopada 2 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 08.03.2022r. do godz. 9:00.

Pliki do pobrania


data publikacji: 02.03.2022, data ostatniej modyfikacji: 16.03.2022

Dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 02.03.2022r. godz. 10:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 10.03.2022

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 44a.

Link do strony prowadzonego postępowania: klik

Termin składania ofert: 24.02.2022r. godz. 10:00


data publikacji: 15.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 15.02.2022

Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach oraz terenach administrowanych przez MZBM

Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach oraz terenach administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 22.02.2022r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 15.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 08.03.2022

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych...

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych, dostawa i montaż pieców przenośnych, w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 22.02.2022r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 15.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 02.03.2022

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 21

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 21 (I piętro) w Dąbrowa Górniczej.

Termin składania ofert: 16.02.2022r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 10.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 21.02.2022

Wymiana drzwi wejściowych do klatki w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 15 w Dąbrowa Górniczej.

Wymiana drzwi wejściowych do klatki w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 15 w Dąbrowa Górniczej

termin składania ofert 15.02.2022 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 09.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 21.02.2022

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cf9a054-4ee8-477a-ab31-39a3219057fd

Termin składania ofert: 08.03.2022 r. godz. 10:00.


data publikacji: 09.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 03.03.2022

Dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 15.02.2022 r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 21.02.2022

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

termin składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.02.2022, data ostatniej modyfikacji: 21.02.2022

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 25.01.2022r.

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.01.2022, data ostatniej modyfikacji: 15.02.2022

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych.

Termin składania ofert: 24.01.2021r. godz. 10:00 kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.01.2022, data ostatniej modyfikacji: 21.02.2022

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur PP na rury stalowe ocynkowane w gminnym budynku przy ul. Przelotowej 185a w Dąbrowie Górniczej.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur PP na rury stalowe ocynkowane w gminnym budynku przy ul. Przelotowej 185a w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 18.01.2022r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 11.01.2022, data ostatniej modyfikacji: 25.01.2022

Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przy Al. J. Piłsudskiego 92, ul. Sienkiewicza 6a, ul. Tysiąclecia 20

Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przy Al. J. Piłsudskiego 92, ul. Sienkiewicza 6a, ul. Tysiąclecia 20

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51549c2d-a525-43e7-8b43-4c0ec5b33c9d

Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 09:00.


data publikacji: 05.01.2022, data ostatniej modyfikacji: 05.01.2022

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania: klik

Termin składania ofert: 05.01.2022r. godz. 10:00.


data publikacji: 27.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021

Świadczenie usług pogotowia awaryjnego w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Świadczenie usług pogotowia awaryjnego w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 27.12.2021r. do godz. 12:00 kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021

Dzierżawa pojemników na odpady zmieszane dla budynków gminnych i lokali użytkowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

Dzierżawa pojemników na odpady zmieszane dla budynków gminnych i lokali użytkowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 27.12.2021r. do godz. 10:00, kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021

Przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach gminnych w 2021r.

Przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach gminnych w 2021r.

Termin składania ofert: 20.12.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 13.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.12.2021

Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej (magazyn Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej)

Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej (magazyn Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej)

Termin składania ofert: 20.12.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 13.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Strona postępowania: klik


data publikacji: 10.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 10.12.2021

Usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenach wspólnot mieszkaniowych budynków Sikorskiego 3, Wyszyńskiego 1, Mickiewicza 18, 11 Listopada 2 w Dąbrowie Górniczej

Usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenach wspólnot mieszkaniowych budynków Sikorskiego 3, Wyszyńskiego 1, Mickiewicza 18, 11 Listopada 2 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 16.12.2021r. do godz. 9:00, termin otwarcia ofert do dnia 16.12.2021r. o godz. 9:30 pomieszczenie “klub” w siedzibie MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 07.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 12.01.2022

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie górniczej na lata 2022-2023

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie górniczej na lata 2022-2023.

Termin składania ofert: 17.12.2021r. do godz. 9:00, termin otwarcia ofert: 17.12.2021 r. o godz. 9:30, Klub MZBM ul. Tysiąclecia 20.

Pliki do pobrania


data publikacji: 06.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 09.02.2022

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych oraz kandydatów do pracy w Miejskim Zarządzenie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych oraz kandydatów do pracy w Miejskim Zarządzenie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Termin składania ofert: 09.12.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021

Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22

Częściowa wymiana tynków oraz naprawa instalacji odprowadzającej wody opadowe w gminnym lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej (magazyn Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej).

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 13.12.2021

Wykonanie, dostawa i montaż drzwi od bocznego wejścia do gminnego budynku użytkowego przy ul. Cieszkowskiego 12a

Wykonanie, dostawa i montaż drzwi od bocznego wejścia do gminnego budynku użytkowego przy ul. Cieszkowskiego 12a w Dąbrowie Górniczej (NZOZ Gołonóg s.c. – poradnia dla dzieci chorych).

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.12.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.12.2021

Usługi utrzymania czystości w budynkach i terenach do nich przyległych w budynkach wspólnot mieszkaniowych Cieszkowskiego 3, Kasprzaka 6, Żeromskiego 3, Żeromskiego 5A, Kościuszki 40A, Kościuszki 44/46 w Dąbrowie Górniczej

Usługi utrzymania czystości w budynkach i terenach do nich przyległych w budynkach  wspólnot mieszkaniowych Cieszkowskiego 3, Kasprzaka 6, Żeromskiego 3, Żeromskiego 5A, Kościuszki 40A, Kościuszki 44/46 w Dąbrowie Górniczej.

Termin przesłania ofert do dnia 30.11.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.11.2021, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2021

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/541189

Postępowanie unieważnione.

 


data publikacji: 24.11.2021, data ostatniej modyfikacji: 10.12.2021

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0da308ae-3d0b-45c7-80ce-9e10c60cda86

Termin składania ofert: 02.12.2021r. godz. 10:00.


data publikacji: 23.11.2021, data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021

Zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 01.12.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 22.11.2021, data ostatniej modyfikacji: 13.12.2021

Bieżąca konserwacja dźwigu osobowego typ SGA wraz z pogotowiem dźwigowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adamieckiego 13

Bieżąca konserwacja dźwigu osobowego typ SGA wraz z pogotowiem dźwigowym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adamieckiego 13 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 10.11.2021r. do godz. 11:00 (postępowanie unieważnione)

Termin składania ofert: 23.11.2021r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 02.11.2021, data ostatniej modyfikacji: 16.11.2021

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51549c2d-a525-43e7-8b43-4c0ec5b33c9d


data publikacji: 28.10.2021, data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) - Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM , Zadanie nr 2 (VIP-11) - Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Zadanie nr 2 (VIP-11) – „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”

Termin składania ofert: 26.10.2021r. do godz. 15:00 kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.10.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych II

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych II

link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bfb3c2c-fb44-4ed6-8bc3-7e98aa6f2e1f


data publikacji: 08.10.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021

Dostawa opału z akcyzą do kotłowni zlokalizowanych przy ul. Związku Orła Białego 11, ul. Sikorskiego 10, ul. Główna 61, ul. Przedziałowa 1-3 w Dąbrowie Górniczej

Dostawa opału z akcyzą do kotłowni zlokalizowanych przy ul. Związku Orła Białego 11, ul. Sikorskiego 10, ul. Główna 61, ul. Przedziałowa 1-3 w Dąbrowie Górniczej

Termin składania: 12.10.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 04.10.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021

Serwis wymienników ciepła oraz kotłowni gazowych w budynkach...

Serwis wymienników ciepła oraz kotłowni gazowych w budynkach:
a) wymienniki kompaktowe – 3 Maja 22, Kasprzaka 56 C i D,
b) kotłownie gazowe- Obrońców Pokoju 7, Osiedle Robotnicze 6A, Przelotowa 185A, Strzemieszycka 375
c) wymienniki ciepła – rozruch i uzupełnienie zładów wody instalacji c.o. w budynku Tysiąclecia 20

Termin składania: 29.09.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 22.09.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021

Remont elewacji budynku gospodarczego MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Remont elewacji budynku gospodarczego MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania: miniportal

Termin składania ofert: 06.10.2021r. godz. 10:00


data publikacji: 17.09.2021, data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021

Remont klatki schodowej parteru, I piętra i II piętra po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Remont klatki schodowej parteru, I piętra i II piętra po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej”
termin składania ofert 21.09.2021r. godz. 15:00, kancelaria MZBM.

Pliki do pobrania


data publikacji: 10.09.2021, data ostatniej modyfikacji: 15.10.2021

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert: 23.08.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 12.08.2021, data ostatniej modyfikacji: 01.09.2021

Remont elewacji budynku gospodarczego MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Remont elewacji budynku gospodarczego MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania: miniportal


data publikacji: 03.08.2021, data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021

Wymiana poziomu instalacji wodnej oraz przyłącza wodnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Wyszyńskiego

Wymiana poziomu instalacji wodnej oraz przyłącza wodnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Wyszyńskiego w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: 11.08.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 30.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.08.2021

Wykonanie zasilania Bankomatu na Targowisku przy ul. Tysiąclecia 20 wg warunków wydanych przez TAURON Dystrybucja

Wykonanie zasilania Bankomatu na Targowisku przy ul. Tysiąclecia 20 wg warunków wydanych przez TAURON Dystrybucja

Termin składania ofert: 30.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 21.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 06.08.2021

Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych w ilości 30 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 23 w Dąbrowie Górniczej

Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych w ilości 30 szt. z przeznaczeniem dla indywidualnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łącznej 23 w Dąbrowie Górniczej

Termin składania ofert: 28.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 03.08.2021

Remont rampy oraz wymiana drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Remont rampy oraz wymiana drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Termin składania ofert: 10.08.2021r.

 

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021

Usunięcie palnych okładzin ściennych, wymiana poręczy schodów zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy Al. Piłsudskiego 92

Usunięcie palnych okładzin ściennych, wymiana poręczy schodów zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy Al. Piłsudskiego 92

Termin składania ofert: 28.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 03.08.2021

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia: Ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 48

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia: Ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 48.

Termin składania: 27.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 16.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 16.07.2021

Wykonanie zasilania dwóch lokali użytkowych gminnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 4 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie zasilania dwóch lokali użytkowych gminnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 4 w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z wydanymi warunkami nr WP/036769/2021/O07R04 przyłączenia do sieci TAURON.

Termin składania ofert 16.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021

Remont rampy oraz wymiana drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Remont rampy oraz wymiana drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 14.07.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 06.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021

Usunięcie palnych okładzin ściennych, wymiana poręczy schodów zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy Al. Piłsudskiego 92

Usunięcie palnych okładzin ściennych, wymiana poręczy schodów zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy Al. Piłsudskiego 92.

Pliki do pobrania


data publikacji: 05.07.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021

Remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 72 oraz remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 74

Remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 72 oraz remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 74 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 28.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 08.07.2021

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (...)

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (wg. załączników nr 1 i 2) wraz z badaniem wyłącznika p.poż i oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (wg. załącznika   nr 3) w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016). Badania pięcioletnie instalacji elektrycznych.

Termin składania ofert: do 13.07.2021 r. na adres przetargi@mzbm.com.pl

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021

Remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 72 oraz remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 74 w Dąbrowie Górniczej .

Remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 72 oraz remont 4 szt. balkonów budynku przy ul. Warszawska 74 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 28.06.2021

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MZBM zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MZBM zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 15.07.2021

Remont schodów zewnętrznych wejściowych do Administracji budynku przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

Remont schodów zewnętrznych wejściowych do Administracji budynku przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 15.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021

Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych MEDICO Ząbkowice Os. Robotnicze 6, Fundacja IN CORPORE Dąbrowa Górnicza

„Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych MEDICO Ząbkowice Os. Robotnicze 6, Fundacja IN CORPORE Dąbrowa Górnicza ul. Wyszyńskiego 1”.

Termin składania ofert: do 10.06.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.06.2021, data ostatniej modyfikacji: 15.06.2021

Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy wraz z opracowaniem kart badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz rejestru czynników szkodliwych

Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy wraz z opracowaniem kart badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz rejestru czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Termin składania ofert: do 01.06.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021

Wykonanie robót sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30

„Wykonanie robót sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30 w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 14.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 07.06.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników MZBM zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników MZBM zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i administracyjno-biurowych

termin składania ofert 20.05.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 13.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 14.06.2021

Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach (3 zadania).

Remont lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarach.

Zadanie 1 – Remont lokalu nr 19 po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 2 – Remont klatki schodowej parteru, I piętra i II piętra po pożarze w budynku przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej

Zadanie 3 – Remont lokalu nr 12 oraz klatki schodowej parteru po pożarze w budynku przy ul. Łącznej 11 w Dąbrowie Górniczej.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c48defb2-c4f1-4092-b5ef-e455c317f265


data publikacji: 06.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 06.05.2021

Ekspertyza techniczna budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 5 i 7 w Dąbrowie Górniczej

Ekspertyza techniczna budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 5 i 7 w Dąbrowie Górniczej.

termin składania ofert do 12.05.2021r. na adres: przetargi@mzbm.com.pl

Pliki do pobrania


data publikacji: 05.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021

Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52

Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52

termin składania ofert 12.05.2021r. na adres: przetargi@mzbm.com.pl

Pliki do pobrania


data publikacji: 05.05.2021, data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021

Wykonanie robót sanitarnych  oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie robót sanitarnych  oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30 w Dąbrowie Górniczej

Termin składania  ofert do dnia 07.05.2021r. na adres: przetargi@mzbm.com.pl

Pliki do pobrania


data publikacji: 30.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 12.05.2021

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64ec441e-5222-42af-8a0b-7cdf316732eb

Termin składania ofert do 06.05.2021r. godz. 09:00.


data publikacji: 21.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 11.05.2021

Wymiana uszkodzonych szybek w drzwiczkach szafek hydrantowych...

Wymiana uszkodzonych szybek w drzwiczkach szafek hydrantowych – 2 szt. oraz 2 szt.   zamków, uzupełnienie szafek hydrantowych w 2 szt. węży pożarowych 20m W-52-20 MB-CNBOP oraz w 2 szt. prądownic strażackich, uzupełnienie 4 szt., gaśnic GP6 ABC, 5 szt. piktogramów „Droga ewakuacyjna”, 2 szt. piktogramów „Hydrant”, 4 szt. piktogramów „Gaśnica” w budynku przy ul. Łącznej 31 w Dąbrowie Górniczej

Pliki do pobrania


data publikacji: 19.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 19.04.2021

Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZBM z podziałem na 6 zadań:

zadanie 1 – sprzątanie i kompleksowa obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 2 – sprzątanie targowisk wraz z usługą inkaso ( pobór opłat) przy ul. Tysiąclecia i Ludowej w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 3- utrzymanie czystości w przychodniach zdrowia administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 4- utrzymanie czystości w budynkach biurowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 5- utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 6- sprzątanie terenów zewnętrznych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Link  odsyłającego wykonawcę do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a595017f-8180-4244-87d0-6590a85cd86d


data publikacji: 14.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 14.04.2021

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja w budynkach oraz terenach administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

Termin składania ofert do 20.04.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 12.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 22.04.2021

Wykonanie robót sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30 w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie robót sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ul. Ziołowej 30 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert do 15.04.2021r.

Postępowanie unieważnione.

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 21.04.2021

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM w Dąbrowie Górniczej

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM w Dąbrowie Górniczej oraz członków ich rodzin, w tym partnerów życiowych na okres od 01.05.2021r. do 30.04.2022r.

Termin składania ofert: 2021-04-15 10:00

Miniportal

Pliki do pobrania


data publikacji: 02.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 23.04.2021

Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZBM z podziałem na 6 zadań:

zadanie 1 – sprzątanie i kompleksowa obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 2 – sprzątanie targowisk przy ul. Tysiąclecia i Ludowej w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 3- utrzymanie czystości w przychodniach zdrowia administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 4- utrzymanie czystości w budynkach biurowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 5- utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej,

zadanie 6- sprzątanie terenów zewnętrznych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

Podaję link, który odeśle Wykonawcę do przetargu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b626279f-419a-4374-9ec8-cb8df0993489


data publikacji: 02.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021

Awaryjne uszczelnienie- szlamowanie kanałów- mieszkanie przy ul.1-go Maja 32/1 i 2 oraz Limanowskiego 24/10 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjne uszczelnienie- szlamowanie kanałów- mieszkanie przy ul.1-go Maja 32/1 i 2 oraz Limanowskiego 24/10 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 02.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkania przy ul. Cupiała 5/11 oraz Zawidzkiej 20/02 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkania przy ul. Cupiała 5/11 oraz Zawidzkiej 20/02 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkanie przy ul.Sikorskiego 13/4 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkanie przy ul.Sikorskiego 13/4 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkania przy ul.Nowa 6/6 oraz Limanowskiego 24/9 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkania przy ul.Nowa 6/6 oraz Limanowskiego 24/9 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkanie przy ul.Cupiała 5/8 i 12 oraz 3-go Maja 12/9 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjne uszczelnienie-szlamowanie kanałów – mieszkanie przy ul.Cupiała 5/8 i 12 oraz 3-go Maja 12/9 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Awaryjny montaż nawiewników w istniejącej stolarce okiennej w budynkach wymienionych w załączniku do zlecenia.

Awaryjny montaż nawiewników w istniejącej stolarce okiennej w budynkach wymienionych w załączniku do zlecenia.

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Montaż szyby zespolonej 4/16/4 w budynku przy ul. Łącznej 11/30 w Dąbrowie Górniczej.

Montaż szyby zespolonej 4/16/4 w budynku przy ul. Łącznej 11/30 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Montaż szyb w drzwiach wejściowych przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej.

Montaż szyb w drzwiach wejściowych przy ul. Hotelowej 8 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Wymiana uszkodzonego elektrozaworu, przetworników ciśnienia oraz zasilacza przetworników wraz z ponowną regulacją automatyki c.o. w budynku przy ul. Kasprzaka 56D w Dąbrowie Górniczej. 

Wymiana uszkodzonego elektrozaworu, przetworników ciśnienia oraz zasilacza przetworników wraz z ponowną regulacją automatyki c.o. w budynku przy ul. Kasprzaka 56D w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Odkopanie rurociągu i wymiana uszkodzonego odcinka rury na długości ok 4 mb na terenie nieruchomości przy ul. Limanowskiego 6 w Dąbrowie Górniczej.

Odkopanie rurociągu i wymiana uszkodzonego odcinka rury na długości ok 4 mb na terenie nieruchomości przy ul. Limanowskiego 6 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Uprzątnięcie zalegających w budynkach i lokalach pozostałości po pożarach - budynek przy ul. Łączna 11/12 oraz Hotelowa 8/19 w Dąbrowie Górniczej.

Uprzątnięcie zalegających w budynkach i lokalach pozostałości po pożarach – budynek przy ul. Łączna 11/12 oraz Hotelowa 8/19 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Awaryjna naprawa- odkopanie rurociągu i wymiana uszkodzonego odcinka rury na długości ok 4 mb między budynkami nr 19 i 5 przy ul. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjna naprawa- odkopanie rurociągu i wymiana uszkodzonego odcinka rury na długości ok 4 mb między budynkami nr 19 i 5 przy ul. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Awaryjna wymiana szyb zespolonych w drzwiach balkonowych mieszkania nr 51 oraz na korytarzu I i II piętro, na klatce schodowej między I a II piętrem w budynku przy ul. Hotelowa 8 w Dąbrowie Górniczej.

Awaryjna wymiana szyb zespolonych w drzwiach balkonowych mieszkania nr 51 oraz na korytarzu I i II piętro, na klatce schodowej między I a II piętrem w budynku przy ul. Hotelowa 8 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul.Kasprzaka 26A w Dąbrowie Górniczej.

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul.Kasprzaka 26A w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 25.03.2021

Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia w zasobach gminnych.

Udrażnianie przewodów kominowych-dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia w zasobach gminnych.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 25.03.2021

Wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 61 w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 61 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert 30.03.2021r.

Propozycję proszę wysyłać na adres e-mail: przetargi@mzbm.com.pl

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 08.04.2021

Obsługa archiwum zakładowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Obsługa archiwum zakładowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych.

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych.

Adres strony prowadzonego postępowania: Miniportal

Pliki do pobrania


data publikacji: 22.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 20.04.2021

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych, dostawa i montaż pieców przenośnych w lokalach mieszkalnych gminnych w zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

data publikacji: 18.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 18.03.2021

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych...

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu, ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz pomocy technicznej związanej z publikacją i otwarciem ofert w wymaganej ustawą formie (dotyczy 1 postępowania).

Pliki do pobrania


data publikacji: 12.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
termin składania ofert do dnia 18.03.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 11.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

 Obsługa archiwum zakładowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

 Obsługa archiwum zakładowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do dnia 17.03.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 11.03.2021, data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych...

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych, dostawa i montaż pieców przenośnych w lokalach mieszkalnych gminnych w zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do dnia 04.03.2021r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021

Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021

Udrażnianie przewodów kominowych – dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek...

Udrażnianie przewodów kominowych – dymowych oraz usuwanie stwierdzonych usterek podczas okresowego czyszczenia w zasobach gminnych.
termin składania ofert 02.03.2021r. godz. 10:00 kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021

Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul.Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej.

Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul.Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021

Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe ...

Prowadzenie eksploatacji kotłowni na paliwa stałe:
zadanie A – w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11,
zadanie B – w budynku przy ul. Sikorskiego 10,
zadanie C – w budynku przy ul. Głównej 61,
zadanie D – w budynku przy ul. Przedziałowej 1-3
w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 10.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021

Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 08.02.2021

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 05.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 05.02.2021

Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej .

Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej .
Termin składania ofert do dnia 11.02.2021.

Pliki do pobrania


data publikacji: 05.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 05.02.2021

Zakup środków higieny dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Zakup środków higieny dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 03.02.2021, data ostatniej modyfikacji: 03.02.2021

Adaptacja pomieszczeń budynku przy Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627C w Dąbrowie Górniczej na potrzeby placówki handlowo-społecznej

Adaptacja pomieszczeń budynku przy Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627C w Dąbrowie Górniczej na potrzeby placówki handlowo-społecznej.
Dokumenty do pobrania tutaj

Pliki do pobrania


data publikacji: 29.01.2021, data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz usuwanie śniegu z dachów w gminnych zasobach zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do 27.01.2021r

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.01.2021, data ostatniej modyfikacji: 20.01.2021

Zakup środków higieny dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Zakup środków higieny dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do dnia 26.01.2021.

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.01.2021, data ostatniej modyfikacji: 20.01.2021

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej
termin składania ofert do dnia 08.01.2021r. do godz. 12:00 MZBM ul. Tysiąclecia 20, Kancelaria

Pliki do pobrania


data publikacji: 30.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 30.12.2020

Dzierżawa pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych wraz z ich myciem i dezynfekcją...

Dzierżawa pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych wraz z ich myciem i dezynfekcją dla budynków mieszkalnych i lokali użytkowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2020r., godz. 10:00, kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 31.12.2020

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych.

Termin składania ofert: do 30.12.2020r., godz. 10:00, Kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 31.12.2020

Udostępnienie pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych...

Udostępnienie pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z ich dezynfekcją i myciem dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.
termin składania ofert 30.12.2020r. do godz. 10:00 MZBM ul. Tysiąclecia 20, Dąbrowa Górnicza, kancelaria.

Kalkulacja załącznik nr 1a
Oferta załącznik nr 1
Oświadczenie załącznik nr 3

Pliki do pobrania


data publikacji: 18.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 31.12.2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Zadanie 1- dostawa 10 szt. fabrycznie nowych laptopów
Zadanie 2 – dostawa 2 szt. fabrycznie nowych drukarek laserowych 1
Zadanie 3 – dostawa 8 szt. fabrycznie nowych drukarek laserowych 2
Termin składania ofert do 23.12.2020r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 16.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020

Zakup paliwa do samochodów służbowych MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Zakup paliwa do samochodów służbowych MZBM w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do 22.12.2020r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 16.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020

Usługi pogotowia awaryjnego w budynkach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Usługi pogotowia awaryjnego w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do dnia  10.12.2020 do godz.10:00 – kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 03.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 28.12.2020

Obsługa wraz z inkasem niedzielnego handlu na targowisku miejskim przy ul.Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej.

Obsługa wraz z inkasem niedzielnego handlu na targowisku miejskim przy ul.Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert do dnia 10.12.2020

Pliki do pobrania


data publikacji: 03.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 28.12.2020

Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez MZBM przy Al. J.Piłsudskiego 92, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Sienkiewicza 6a, Tysiąclecia 20

„Usługa ochrony fizycznej w budynkach zarządzanych przez MZBM przy Al. J.Piłsudskiego 92, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Sienkiewicza 6a, Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020r., do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2020r., godz. 10:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 01.12.2020, data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020

Bieżąca konserwacja platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych VIMEC E10...

Bieżąca konserwacja platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych VIMEC E10 o nr ewidencyjnym 3005000305 w budynku przy ul.Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert do 01.12.2020r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 23.12.2020

Wykonanie elewacji tylnej z płyt wielowarstwowych budynku przy ul.Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie elewacji tylnej z płyt wielowarstwowych budynku przy ul.Limanowskiego 24 w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert do 01.12.2020r.

 

Pliki do pobrania


data publikacji: 25.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020

Przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach gminnych w 2020r.

Przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach gminnych w 2020r.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2020 r do godz. 10:00

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020

Dostawa 15 sztuk laptopów oraz 5 sztuk drukarek laserowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Dostawa 15 sztuk laptopów oraz 5 sztuk drukarek laserowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 20.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020

Dostawa 15 sztuk laptopów oraz 5 sztuk drukarek laserowych...

Dostawa 15 sztuk laptopów oraz 5 sztuk drukarek laserowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert: do 16.11.2020r. do godz. 10:00 – kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 09.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 09.11.2020

Remont pustostanów w zasobach gminnych MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Zamówienie na Remont pustostanów w zasobach gminnych MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 06.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach...

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, c.o., wod-kan., gaz, elektrycznej, wykonywane w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 04.11.2020, data ostatniej modyfikacji: 04.11.2020

Remont pustostanów w zasobach gminnych w Dąbrowie Górniczej.

data publikacji: 29.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020

Dostawa mebli biurowych do siedziby MZBM w Dąbrowie Górniczej, w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie” - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

„Dostawa mebli biurowych do siedziby MZBM w Dąbrowie Górniczej, w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie” – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Termin składania ofert: do dnia 04.11.2020r. – kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20, Dąbrowa Górnicza.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020

Opróżnianie lokali oraz wywóz szlaki i popiołu z kotłowni wraz z utylizacją w zasobach Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku

Opróżnianie lokali oraz wywóz szlaki i popiołu z kotłowni wraz z utylizacją w zasobach Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 02.11.2020r. – kancelaria MZBM, Dąbrowa Górnicza, ul.Tysiąclecia 20.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021

Rozeznanie rynku dot. udzielenia zamówienia na inkaso (pobór opłat) podczas niedzielnego handlu na targowisku przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej

„Rozeznanie rynku dot. udzielenia zamówienia na inkaso (pobór opłat) podczas niedzielnego handlu na targowisku przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej”.

Termin przesyłania ofert: do dnia 04.11.2020r.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 26.10.2020

Adaptacja pomieszczenia polegająca na dostosowaniu toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej

„Adaptacja pomieszczenia polegająca na dostosowaniu toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 03.11.2020r. do godz. 15:00, MZBM w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 20, Kancelaria.

Pliki do pobrania


data publikacji: 26.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej...

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej”, nr sprawy ZP/ZN/MB/008/10/20.

Termin składania ofert: 09.11.2020r. do godz. 10:00, kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20, Dąbrowa Górnicza.

Załączniki 1,4,6,7  (wersja edytowalna)

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020

Serwis wymienników ciepla oraz kotłowni gazowych w budynkach...

„Serwis wymienników ciepła oraz kotłowni gazowych w budynkach:
Wymienniki kompaktowe – 3 Maja 22, Kasprzaka 56 C i D
kotłownie gazowe- Obrońców Pokoju 7, Osiedle Robotnicze 6A, Przelotowa 185A, Strzemieszycka 375,
wymienniki ciepła – rozruch i uzupełnienie zładów wody instalacji c.o. w budynkach Tysiąclecia 20, Adamieckiego 13, Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2020 MZBM Dąbrowa Górnicza ul.Tysiąclecia 20- kancelaria

Pliki do pobrania


data publikacji: 09.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla gminnych budynków i terenów użytkowych...

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla gminnych budynków i terenów użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 13, Łącznej 31 ( Noclegownia) , Cieszkowskiego 12a, Tysiąclecia 20, Targowisko Tysiąclecia, Targowisko Ludowa oraz wykonanie nowych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków użyteczności publicznej przy ul.3 Maja 22, Obrońców Pokoju 7.

Pliki do pobrania


data publikacji: 07.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 07.10.2020

Dostawa opału z akcyzą dla kotłowni przy ul.Związku Orła Białego 11...

Dostawa opału z akcyzą dla kotłowni przy ul.Związku Orła Białego 11, Sikorskiego 10, Główna 61, Przedziałowa 1-3 w Dąbrowie Górniczej.

Pliki do pobrania


data publikacji: 06.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 06.10.2020

Bieżąca konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul.Piłsudskiego 92...

Bieżąca konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul.Piłsudskiego 92 ( Nr UDT 3105001641 i 3105001642 ) w Dąbrowie Górniczej, łącznie z wymianą zużytych elementów oraz dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM w Dąbrowie Górniczej ul.Tysiąclecia 20.

Pliki do pobrania


data publikacji: 06.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 06.10.2020

Remont pustostanów w zasobach gminnych MZBM w Dąbrowie Górniczej

„Remont pustostanów w zasobach gminnych MZBM w Dąbrowie Górniczej”.

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2020r., do godz. 9:00, kancelaria MZBM.
Termin otwarcia ofert: 20.10.2020r., godz. 10:00, MZBM – pomieszczenie KLUB.

Plik do pobrania: plik ZIP
Informacja o której mowa w art.86 uts.5 ustawy PZP.zip


data publikacji: 02.10.2020, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020

Bieżąca konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul.Piłsudskiego 92 ( Nr UDT 3105001641 i 3105001642 )...

Bieżąca konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul.Piłsudskiego 92 ( Nr UDT 3105001641 i 3105001642 ) w Dąbrowie Górniczej, łącznie z wymianą zużytych elementów oraz dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM w Dąbrowie Górniczej ul.Tysiąclecia 20”.

Termin składania ofert do 30.09.2020 do godz.12:00- kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 24.09.2020

Sukcesywne dostawy opału z akcyzą do kotłowni przy ulicy: Związku Orła Białego 11...

Sukcesywne dostawy opału z akcyzą do kotłowni przy ulicy: Związku Orła Białego 11, Sikorskiego 10, Główna 61, Przedziałowa 1-3 w Dąbrowie Górniczej, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Termin składania ofert do dnia 30.09.2020r do godz.10:00 – kancelaria MZBM

Pliki do pobrania


data publikacji: 24.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 24.09.2020

Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach...

„Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, c.o., wod-kan., gaz, elektrycznej, wykonywane w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej”.

 

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 09:00 – kancelaria MZBM

Termin otwarcia ofert: 01.10.2020r. godz. 10:00 – pomieszczenie “KLUB”


insp_nadz_20.zip

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp: pobierz PDF

 

Pliki do pobrania


data publikacji: 23.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla gminnych budynków i terenów użytkowych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej...

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla gminnych budynków i terenów użytkowych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ul.:
Adamieckiego 13
Łącznej 31 ( Noclegownia),
Cieszkowskiego 12a,
Tysiąclecia 20,
Targowisko Tysiąclecia,
Targowisko Ludowa
oraz wykonanie nowych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków użyteczności publicznej przy ul.3 Maja 22, Obrońców Pokoju 7”.
Termin składania ofert do 23.09.2020r – kancelaria MZBM Dąbrowa Górnicza ul.Tysiąclecia 20.

Pliki do pobrania


data publikacji: 17.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020

Dostawa komputerów poleasingowych, laptopów oraz komputera fabrycznie nowego (zestawu) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

„Dostawa komputerów poleasingowych, laptopów oraz komputera fabrycznie nowego (zestawu) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej”.
Termin składania ofert: do dnia 16.09.2020r., godz. 15.00, kancelaria MZBM, ul. Tysiąclecia 20, Dąbrowa Górnicza.

Informacja o wyborze oferty: plik PDF

Pliki do pobrania


data publikacji: 08.09.2020, data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020